Pırlanta Berraklık Kalitesi

Pırlanta da berraklık kavramı pırlantanın içerisindeki doğal oluşum sürecinde oluşan kusurların büyüklüğünü ifade etmektedir. Bu tür kusurlar göz ile görülemeyecek derece olup mücevher uzmanları tarafından anlaşılabilmektedir. Pırlantada berraklık kavramı her pırlanta için farklıdır. Pırlantalar aynı kusura sahip olmasa da genel olarak bir sınıflandırma yapılmaktadır.

Pırlanta Berraklık Derecesi

Pırlantada berraklık derecesine bakmak için beş faktör bulunmaktadır. Bu faktörler büyüklük, kusur sayısı, konum, doğal özellik ve kabartmadır. Pırlantada büyüklük kavramı pırlanta içerisinde bulunan kusurların ne kadar büyük olduğudur. Kusurlar ne kadar büyük ise kalite o kadar düşmektedir. Kusur sayı ise pırlanta içerisinde bulunan kusurların sayısının miktarını ifade etmektedir. Kusur sayısı azaldıkça pırlantada ki kalite farkı yükselecektir. Konum kavramı ise kusurların pırlantanın neresinde olduğu ile ilgilidir. Kusurlar pırlantanın yüzeyine yakın veya daha içeride olabilmektedir. Yüzeye yakın kusurlar daha fazla görülebilir olduğundan bu bölgede kusur bulunan pırlantaların kalitesi daha düşüktür. Doğal özellik pırlantanın dayanıklılığı ile alakalıdır. Pırlanta içerisinde bulunan kusurların pırlantanın kalitesini etkileyip etkilemediğine bakılmaktadır.

Kusurlar Pırlantaların Kalitesini Düşürüyor

Pırlanta içerisinde bulunan kusurların konumları pırlanta üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilmektedir. Kabartma ise pırlanta içerisinde bulunan kusurların renk derecelerini ölçmekte kullanılmaktadır. Pırlantanın içerisinde bulunan kusurların koyu renkli olanların görünümü daha kolay olduğundan bu kusurların pırlanta üzerindeki etkileri daha kolay anlaşılabilmektedir.

Pırlanta Berraklık Sınıfları

Berraklık kalitesi sınıflandırması genel olarak 11 şekilde sıralanabilmektedir. Bunlar FL, IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, I1, I2 ve I3 sınıfları olarak adlandırılmaktadır. FL, IF sınıfı tamamen kusursuz bir şekilde doğada oluşum sağlamış pırlantalardır. Mücevher uzmanları tarafından çok detaylı bir şekilde incelenen bu tür pırlantalarda hiçbir kusur bulunmamaktadır. Bu tür pırlantalarda kusur oluşumu sadece pırlantaya şekil verildiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür pırlantalar doğada yok denecek kadar azdır ve oldukça pahalı bir taştır. VVS1, VVS2 sınıfındaki pırlantalar içersindeki kusurlar mücevher uzmanları tarafından bakıldığında bile ya hiç gözükmezler ya da çok az görülebilmektedir. Bu kusurların gözükmesi için oldukça büyük bir büyütecin kullanılması gerekmektedir. Bu sınıftaki pırlantalarda oldukça nadir bir şekilde bulunmaktadır.

En Kusursuz Pırlantalar VS1, VS2 sınıfındaki pırlantalar ise mücevher uzmanları tarafından bakıldığında çok küçük kusurlar görülmektedir. Bu sınıftaki pırlantalarda oldukça pahalıdır. SI1, SI2 sınıfındaki pırlantalar oldukça küçük bir kusura sahiptir. Bu pırlantaların içerisindeki kusurlar çıplak gözle görülememektedir. I1, I2, I3 sınıfındaki pırlantalarda kusurlar oldukça fazla görülmektedir. Mücevher satışında genellikle bu tür pırlantalar kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü
× WhatsApp İletişim